#SwizzTool language file #Language: Nederlands #Translated by: Frans #Email: [only if you feel like it] #MENU =-=-=-=-=-=-=-=-=-= Settings:Instellingen About:Over Clipboard:Prikbord Add To Memo:Toevoegen aan Memo Save (Text only):Wegschrijven (Alleen tekst) #ALARM =-=-=-=-=-=-=-=-=-= Alarm:Alarm Alarms:Alarmen Activate:Activeer Stop:Stop Time:Tijd Date:Datum Type:Type Alarm signals:Alarmen Play Sound:Speel geluid Show Message:Toon Bericht Run task:Start taak Repeat alarm:Herhaal alarm Message:Bericht Active Alarms:Activeer Alarmen Non Active Alarms:Niet Actieve Alarmen #TASK =-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Tasks:Taken Task:Taak Execute:Uitvoeren #HOTKEY =-=-=-=-=-=-=-=-=- Hotkey:Sneltoets Hotkeys:Sneltoetsen Disable:De-activeer Enable:Activeer Function:Funktie Task name:Taaknaam Extra parameter:Extra parameter Enable All:Activeer Alles Disable All:De-activeer Alles Enabled Hotkeys:Activeer Sneltoetsen Disabled Hotkeys:De-activeer Sneltoetsen #MEMO =-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Memo:Memo Copy:Copier Paste:Voeg in Del:Wis #SHARED =-=-=-=-=-=-=-=-=- Name:Naam Ok:Ok Cancel:Breek af Close:Sluit New:Nieuw Edit:Bewerk Delete:Wis Clear:Opruimen Add / Edit:Toevoegen / Bewerk Open in browser:Open in browser #SETTINGS =-=-=-=-=-=-=-=- Alarm Signal:Alarm signaal Play:Speel Delay between alarm signals:Vertraging tussen alarm signalen Repeat alarm signal:Herhaal alarm signaal Web Browser:Web Browser Add to autostart:Voeg toe aan autostart Remove from autostart:Verwijder van autostart Horizontal/Vertical Position:Horizontale/Verticale Positie Horizontal/Vertical Size:Horizontale/Verticale afmeting Use last known size and position:Gebr. laatst gekende afm. en pos. Global hotkey:Algemene sneltoets Load:Laad Separator:Sheidingsteken Save opened URLs:Wegschrijven geopende URLs Show "Alarm messages":Toon "Alarm berichten" Show "New alarm (and activate)":Toon "Nieuw alarm (en activeer)" Show "Add to Memo":Toon "Toevoegen aan Memo" Show "Web command 1":Toon "Web commando 1" Show "Web command 2":Toon "Web commando 2" Show "Web command 3":Toon "Web commando 3" Show "Open in browser":Toon "Open in browser" Stop alarm signal on mouse move:Stop alarm signaal door bewegen muis" Don't display messages:Toon geen berichten Don't play any sounds:Speel geen geluiden Don't execute any tasks:Voer geen taken uit Web commands:Web commando's Command:Commando Only display messages when resolution is:Toon enkel berichten bij een resolutie van Get current:Haal huidige Position of Alarm messages:Positie van Alarm berichten Language:Taal Set:Zet Tray right mouse button menu:Tray rechter muisknop menu Donate:Schenk #Things I missed in first version Alarm Messages:Alarm Messages Main:Main Menu:Menu Extra 1:Extra 1 Extra 2:Extra 2 Web Commands:Web Commands New Task:New Task New Hotkey:New Hotkey New Alarm:New Alarm Edit Task:Edit Task Edit Hotkey:Edit Hotkey Edit Alarm:Edit Alarm #Other things Default alarm message:Wake Up!