#SwizzTool language file #Language: Swedish #Translated by: Jonas #Email: jonas@specop.se #MENU =-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Settings:Inställningar About:Om Clipboard:Urklippshanterare Add To Memo:Lägg till i Memo Save (Text only):Spara (Endast text) #ALARM =-=-=-=-=-=-=-=-=-= Alarm:Alarm Alarms:Alarm Activate:Aktivera Stop:Stoppa Time:Tid Date:Datum Type:Typ Alarm signals:Alarmsignaler Play Sound:Spela ljud Show Message:Visa meddelande Run task:Kör Program Repeat alarm:Repetera alarm Message:Meddelande Active Alarms:Aktiverade alarm Non Active Alarms:Ej aktiverade alarm #TASK =-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Tasks:Program Task:Program Execute:Kör #HOTKEY =-=-=-=-=-=-=-=-=- Hotkey:Snabbknapp Hotkeys:Snabbknappar Disable:Stäng av Enable:Aktivera Function:Funktion Task name:Namn Extra parameter:Extra parameter Enable All:Aktivera alla Disable All:Avaktivera alla Enabled Hotkeys:Aktiverade snabbknappar Disabled Hotkeys:Ej aktiverade snabbknappar #MEMO =-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Memo:Memo Copy:Kopiera Paste:Klistra in Del:Del #SHARED =-=-=-=-=-=-=-=-=- Name:Namn Ok:Ok Cancel:Avbryt Close:Stäng New:Nytt Edit:Editera Delete:Radera Clear:Rensa Add / Edit:Lägg till / Ändra Open in browser:Öppna i Webbläsare #SETTINGS =-=-=-=-=-=-=-=- Alarm Signal:Alarmsignal Play:Spela Delay between alarm signal:Pause mellan alarmsignalen Repeat alarm signal:Repetera alarmsignalen Web Browser:Webbläsare Add to autostart:Lägg till i Autostart Remove from autostart:Ta bort från autostart Horizontal/Vertical Position:Position höjd/bredd Horizontal/Vertical Size:Storlek, höjd/bredd Use last known size and position:Använd senast kända Global hotkey:Snabbknapp Load:Ladda Separator:Separering Save opened URLs:Spara öppnade URLer Show "Alarm messages":Visa "Alarm-meddelanden" Show "New alarm (and activate)":Visa "Nytt aktivt alarm" Show "Add to Memo":Visa "Lägg till i Memo" Show "Web command 1":Visa "Webfunktion 1" Show "Web command 2":Visa "Webfunktion 2" Show "Web command 3":Visa "Webfunktion 3" Show "Open in browser":Visa "Öppna i Webläsare" Stop alarm signal on mouse move:Stoppa alarmsignalen när musen flyttas Don't display messages:Visa inga meddelanden Don't play any sounds:Spela inga ljud Don't execute any tasks:Kör inga program Web commands:Webuppgifter Command:Uppgift Only display messages when resolution is:Endast meddelanden när upplösningen är Get current:Hämta aktuell Position of Alarm messages:Position för meddelanden Language:Språk Set:Ok Tray right mouse button menu:Traymeny på höger musknapp Donate:Donera pengar